Byn, Dammen, Huset och Det gamla grå
4 st 10x10 cm