Tilldelats KREATIMAS stipendium vid Stockholms Konstsalong på Skeppsholmen 2015